Psychology Home2022-10-13T12:31:06+00:00

Grindberga Familjeläkarenhet

Vi hälsar dig välkommen till Grindberga familjeläkarenhet.

Vi hälsar dig välkommen till Grindberga familjeläkarenhet.

Här kan du som listad patient få hjälp med ärenden gällande sjukdomsbesvär och din hälsa. På Grindberga arbetar fast anställda specialistutbildade distriktsläkare. Distriktssköterskor med olika specialistinriktningar, sköterskor på barnavårdscentralen, barnmorska, psykoterapeut/kurator, fysioterapeuter och medicinska sekreterare. Vi samarbetar även med arbetsterapeuter och logopeder. Dietist, barnavårdspsykolog och hälsopedagog finns att tillgå regelbundet på vårdcentralen.

Här kan du som listad patient få hjälp med ärenden gällande sjukdomsbesvär och din hälsa. På Grindberga arbetar fast anställda specialistutbildade distriktsläkare. Distriktssköterskor med olika specialistinriktningar, sköterskor på barnavårdscentralen, barnmorska, psykoterapeut/kurator, fysioterapeuter och medicinska sekreterare. Vi samarbetar även med arbetsterapeuter och logopeder. Dietist, barnavårdspsykolog och hälsopedagog finns att tillgå regelbundet på vårdcentralen.

SE ALLA VÅRA MOTTAGNINGAR
SE ALLA VÅRA MOTTAGNINGAR

Lista dig hos oss

Vi vill mer än gärna att du listar dig hos oss. Om du har frågor eller funderingar får du gärna komma förbi oss på Grindberga Familjeläkarenhet.

Nedanför väljer du det sätt som du känner dig mest bekväm för att lista dig.

Lista dig via webben

Du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra genom att logga in på 1177 Vårdguiden och klicka “ändra vårdval”.

> LOGGA IN PÅ 1177

Lista dig via blankett

Du kan fylla i blanketten och skicka den till Västerås alternativt lämna in den i receptionen på Grindberga. Det finns även blankett att hämta i receptionen.

> HÄMTA BLANKETT

AKTUELLT

Go to Top