Grindberga familjeläkarenhet

Minnesmottagningen

På vår minnesmottagningen kan du efter remiss från familjeläkare genomgå minnestest. Har du nedsatt minnes görs årliga uppföljningar. Kan du inte komma till mottagningen för att genomgå testet kan hembesök göras.Vi använder oss av kvalitetsregistret SveDem (Svenska demensregistret) i vårt arbete, det är frivilligt att medverka i detta. Information om registret delas ut i samband med besök på minnesmottagningen.

Kontakta oss

Distriktssköterska Christina
Telefon: 0589-865 20 vardagar 08:00-16:00