Grindberga familjeläkarenhet

Distrikssköterska

Du kan bland annat besöka en distriktssköterska för:
– Omläggning av sår
– Blodtryckskontroller
– Injektioner
– Borttagning av stygn eller staples
– Kost- och hälsorådgivning
– Förskrivning och utprovning av inkontinenshjälpmedel
– Vaccinationer
– Hjälp med urinkatetrar
– Blodprovstagning ur subcutan venport
– Öronspolning
– Egenvårdsråd

Kontaka distrikssköterna

Endast tidsbokade besök på vår distriktssköterskemottagning, du bokar tid genom att ringa 0589-865 20 på vardagar mellan 08:00-16:00.