Grindberga familjeläkarenhet

Diabetsmottagningen

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Till vår diabetesmottagning blir du som har typ 2 diabetes kallad för kontroll och uppföljning minst en gång per år till din diabetessjuksköterska och en gång per år till din läkare. Vid besöken sätter vi tillsammans med dig upp mål för din behandling, följer upp provtagningen och blodsockervärden för att främja din hälsa och undvika framtida komplikationer. Du kan alltid ringa diabetessjuksköterskan vid frågor och funderingar.

Exempel på vad som kan ingå i besöken;
– Livsstilsfrågor; kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.
– Genomgång och utvärdering av aktuell behandling.
– Inställning av insulin samt utprovning av hjälpmedel exempelvis blodsockermätare.
– Kontroll av blodsocker, blodtryck, fotstatus och vikt.

Kontaktuppgifter

Diabetessjuksköterska Elisabeth
Telefon: 0589-865 20
Mån – Fre 08:00-16:00

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar 

Till vår diabetesmottagning blir du som har typ 2 diabetes kallad för kontroll och uppföljning minst en gång per år till din diabetessjuksköterska och en gång per år till din läkare. Vid besöken sätter vi tillsammans med dig upp mål för din behandling, följer upp provtagningen och blodsockervärden för att främja din hälsa och undvika framtida komplikationer.

Diabetesmottagningen är ansluten till Nationella diabetesregistret, NDR, som är ett kvalitetsregister för diabetesvården.