VÄLKOMMEN TILL GRINDBERGA FAMILJELÄKARENHET!

Diabetesmottagningen

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Till vår diabetesmottagning blir du som har typ 2 diabetes kallad för kontroll och uppföljning minst en gång per år till din diabetessjuksköterska och en gång per år till din läkare. Vid besöken sätter vi tillsammans med dig upp mål för din behandling, följer upp provtagningen och blodsockervärden för att främja din hälsa och undvika framtida komplikationer.

Exempel på vad som kan ingå i besöken;
– Livsstilsfrågor; kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.
– Genomgång och utvärdering av aktuell behandling.
– Inställning av insulin samt utprovning av hjälpmedel exempelvis blodsockermätare.
– Kontroll av blodsocker, blodtryck, fotstatus och vikt.

Diabetesmottagningen är ansluten till Nationella diabetesregistret, NDR, som är ett kvalitetsregister för diabetesvården.
Du kan alltid ringa diabetessjuksköterskan vid frågor och funderingar.

Kontaktuppgifter

Diabetessjuksköterska Elisabeth
Telefon: 0589-865 20 vardagar 08:00-16:00