VÄLKOMMEN TILL GRINDBERGA FAMILJELÄKARENHET!

Asta/Kol-mottagningen

På Grindberga familjeläkarehet finns det en astma/KOL mottagning. Här jobbar astma/KOL sköterska, distriktssköterska med 7,5 hp i astma/KOL.
Du kan få hjälp med: Spirometriundersökning, dvs lungfunktionstest, på remiss från familjeläkaren eller vid uppföljningsbesök. Instruktioner och utbildning på olika inhalationer Patientutbildning i sjukdomarna astma eller KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Rökslutarstöd, för närvarande vid enskilda besök. För rökslutarstöd i grupp hänvisas för tillfället till Hälsocenter i Köping, de nås på mailadress halsocenter.koping@ltv.se mera information finns på landstingets hemsida www.ltv.se

För att komma i kontakt med astma/KOL sköterska vänligen ring 0589-86520, begär att Pernilla ringer upp.